Kynoterapia/Dogoterapia

Kynoterapia (z gr. kýon czyli „pies”, w dopełniaczu: kynóstherapeía czyli „opieka/leczenie”), nazywana też w Polsce dogoterapią (z ang. dog czyli „pies” i therapyczyli „terapia”), jest jedną z form terapii służącej człowiekowi, którą prowadzi się z udziałem psa.

Ściślej ujmując kynoterapia jest jedną z dziedzin zooterapii, w której głównym motywatorem oddziaływań terapeutycznych jest pies. W roli motywatorów w zooterapii uczestniczyć mogą również inne zwierzęta, takie jak np. konie, kozy, alpaki, koty czy delfiny. Terapia ta jest najbardziej efektywna podczas prowadzenia rehabilitacji dzieci, ponieważ poszczególne ćwiczenia rehabilitacyjne można zastosować z pełnym powodzeniem w formie zabaw z psem. Kynoterapia przynosi także bardzo dobre efekty w przpadku przewlekle chorych osób, dotkniętych róznorodnymi formami niepełnosprawności ruchowej i psychicznej, osób samotnych, czy też w podeszłym wieku. Działanie terapeutyczne u takich osób polega przede wszystkim na nawiązaniu więzi psychicznej z psem, co niejednokrotnie wzmaga działanie lecznicze, a czesto także wprost prowadzi do całkowitego wyleczenia (i to nawet w przypadku nowotworów!). Ze względu na doskonałe efekty, tzw. terapię kontaktowa, prowadzona z udziałem zwierząt, stosowana jest w ostatnich latach z coraz większą częstotliwością w wielu krajach świata.

Cel:

Kynoterapia ma za zadanie przede wszystkim wzmocnienie efektywności rehabilitacji pacjenta. Głównym motywatorem służącym przebiegowi rehabilitacji jest w tym przypadku odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony do tego celu pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.

Formy kynoterapii:

  • Spotkanie z psem – to zajęcia, których celem jest uzyskanie pozytywnego kontaktu pomiędzy człowiekiem a psem. Po przez ukierunkowane przez kynoterapeutę zabawy i zajęcia uczestnicy nabierają zaufania do psa, oraz poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. Zajęcia te maja na celu stymulacje i rozwój zmysłów aktywnie angażując uczestników zajęć.
  • Edukacja z psem – to zajęcia, których celem jest stymulowanie i usprawnianie płaszczyzny intelektualnej, poznawczej i społecznej. Edukacja z psem uczy tolerancji, szacunku i innych właściwych postaw wobec zwierząt i ludzi. Uczy zasad bezpiecznego kontaktu z psem, a także korzystnie wpływa na sferę emocjonalną uczestników.
  • Terapia z psem – to indywidualna i naturalna metoda wspomagania leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oparta na bezpośrednim kontakcie z psem w porozumieniu z lekarzem prowadzącym lub rehabilitantem.

Wskazania do kynoterapii:

  • Terapia z udziałem psa prowadzona jest przede wszystkim jako wsparcie działań rehabilitacyjnych związanych z zaburzeniami sfery psychicznej, emocjonalnej, schorzeniami natury fizycznej, intelektualnej, jak i również związanymi z dysfunkcjami poszczególnych osób w sferze społecznej.
  • Kynoterapia jest dziedziną nauki, która wykazuje nieustanny progres. Przed dyscypliną tą otwierają się nieustannie nowe przestrzenie, w które z powodzenim może wkraczać. Z tego też powodu trudno ustalić w sposób ostateczny jakie choroby i dysfunkcje mogą podlegać wsparciu rehabilitacyjnemu tą metodą.

Przeciwwskazania do kynoterapii:

  • Nie powinny być poddawane działaniom kynoterapeutycznym osoby, które: cierpią na alergię związaną z obecnością psa (chodzi głównie o alergię na sierść), cierpią na przelekłe choroby dermatologiczne, posiadają otwarte rany, przechodzą choroby infekcyjne czy pasożytnicze, mają podwyższoną temperaturę ciała lub też pies wywołuje u nich zachowania agresywne.
  • W przypadku stwierdzenia nadmiernego lęku przed psem (kynofobii) u osoby rehabilitowanej, należy podjąć indywidualną pracę mającą na celu wyeliminowanie dystansu wobec psa, a następnie przejść do realizacji celów rehabilitacyjnych.